Erbb-2-gener (erbB-2 Genes)

Erbb-2-gener

erbB-2-genen är en protoonkogen som kodar för erbB-2-receptorn, ett protein med strukturella drag liknande den epidermala tillväxtfaktorreceptorns. Namnet har den fått efter den virala onkogenhomologen (v-erbB) som är en stympad form av kyckling-erbB-genen hos fågelerytroblastosviruset. Överrepresentation och mångfaldigande av genen hör samman med ett avsevärt antal adenokarcinom. Hos människa är c-erbB-2-genen belägen på 17q21.2.

Förklaring på engelska

The erbB-2 gene is a proto-oncogene that codes for the erbB-2 receptor (RECEPTOR, ERBB-2), a protein with structural features similar to the epidermal growth factor receptor. Its name originates from the viral oncogene homolog (v-erbB) which is a truncated form of the chicken erbB gene found in the avian erythroblastosis virus. Overexpression and amplification of the gene is associated with a significant number of adenocarcinomas. The human c-erbB-2 gene is located at 17q21.2.

Synonym, svenska: c-erbB-2 gener; erbb2 gener; HER-2 gener; neu gener; c-erbB-2 proto-onkogener

Synonym, engelska: c-erbB-2 Genes; c erbB 2 Genes; c-erbB-2 Gene; Genes, erbb2; Gene, erbb2; erbb2 Gene; erbb2 Genes; Genes, HER-2; HER-2 Gene; HER-2 Genes; Genes, neu; neu Gene; neu Genes; Genes, HER2; Gene, HER2; HER2 Gene; HER2 Genes; erbB-2 Genes; erbB 2 Genes; erbB-2 Gene; c-erbB-2 Proto-Oncogenes; c erbB 2 Proto Oncogenes; c-erbB-2 Proto-Oncogene

Svensk term Erbb-2-gener
Synonym på svenska c-erbB-2 gener; erbb2 gener; HER-2 gener; neu gener; c-erbB-2 proto-onkogener
Synonym på engelska c-erbB-2 Genes; c erbB 2 Genes; c-erbB-2 Gene; Genes, erbb2; Gene, erbb2; erbb2 Gene; erbb2 Genes; Genes, HER-2; HER-2 Gene; HER-2 Genes; Genes, neu; neu Gene; neu Genes; Genes, HER2; Gene, HER2; HER2 Gene; HER2 Genes; erbB-2 Genes; erbB 2 Genes; erbB-2 Gene; c-erbB-2 Proto-Oncogenes; c erbB 2 Proto Oncogenes; c-erbB-2 Proto-Oncogene
Engelsk term erbB-2 Genes
MESH ID D018734

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.