Erbb-2-receptor (ErbB-2 Receptor)

Erbb-2-receptor

En cellyterceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.

Förklaring på engelska

A cell surface protein-tyrosine kinase receptor that is overexpressed in a variety of ADENOCARCINOMAS. It has extensive homology to and heterodimerizes with the EGF RECEPTOR, the ERBB-3 RECEPTOR, and the ERBB-4 RECEPTOR. Activation of the erbB-2 receptor occurs through heterodimer formation with a ligand-bound erbB receptor family member.

Synonym, svenska: Receptor, erbB-2

Synonym, engelska: ErbB-2 Receptor; Antigens, CD340; CD340 Antigens; Erb-b2 Receptor Tyrosine Kinases; Erb b2 Receptor Tyrosine Kinases; Proto-Oncogene Proteins c-erbB-2; Proto Oncogene Proteins c erbB 2; p185(c-neu); c-erbB-2 Protein; c erbB 2 Protein; erbB-2 Proto-Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, erbB-2; erbB 2 Proto Oncogene Protein; erbB-2 Receptor Protein-Tyrosine Kinase; erbB 2 Receptor Protein Tyrosine Kinase; neu Proto-Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, neu; neu Proto Oncogene Protein; HER-2 Proto-Oncogene Protein; HER 2 Proto Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, HER-2; Proto-Oncogene Protein HER-2; Proto Oncogene Protein HER 2; Receptors, erbB-2; erbB-2 Receptors; Neu Receptor; Receptor, Neu; Metastatic Lymph Node Gene 19 Protein; Proto-oncogene Protein Neu; Tyrosine Kinase-type Cell Surface Receptor HER2; Tyrosine Kinase type Cell Surface Receptor HER2; p185erbB2 Protein; CD340 Antigen; Oncogene Protein HER-2; Oncogene Protein HER 2; Proto-Oncogene Protein p185(neu)

Svensk term Erbb-2-receptor
Synonym på svenska Receptor, erbB-2
Synonym på engelska ErbB-2 Receptor; Antigens, CD340; CD340 Antigens; Erb-b2 Receptor Tyrosine Kinases; Erb b2 Receptor Tyrosine Kinases; Proto-Oncogene Proteins c-erbB-2; Proto Oncogene Proteins c erbB 2; p185(c-neu); c-erbB-2 Protein; c erbB 2 Protein; erbB-2 Proto-Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, erbB-2; erbB 2 Proto Oncogene Protein; erbB-2 Receptor Protein-Tyrosine Kinase; erbB 2 Receptor Protein Tyrosine Kinase; neu Proto-Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, neu; neu Proto Oncogene Protein; HER-2 Proto-Oncogene Protein; HER 2 Proto Oncogene Protein; Proto-Oncogene Protein, HER-2; Proto-Oncogene Protein HER-2; Proto Oncogene Protein HER 2; Receptors, erbB-2; erbB-2 Receptors; Neu Receptor; Receptor, Neu; Metastatic Lymph Node Gene 19 Protein; Proto-oncogene Protein Neu; Tyrosine Kinase-type Cell Surface Receptor HER2; Tyrosine Kinase type Cell Surface Receptor HER2; p185erbB2 Protein; CD340 Antigen; Oncogene Protein HER-2; Oncogene Protein HER 2; Proto-Oncogene Protein p185(neu)
Engelsk term ErbB-2 Receptor
MESH ID D018719

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.