Erbb-gener (erbB Genes)

Erbb-gener

Retrovirusassocierade DNA-sekvenser som ursprungligen isolerades från fågelerytroblastosviruset (aviär erytroblastosvirus, AEV). Dessa gener kodar för en receptorfamilj omfattande de epidermala tillväxtfaktorreceptorerna (EGFR) som har stor betydelse för kontroll av normal cellutveckling och för cancerpatogenesen hos människor. Generna omfattar erbB-1, erbB-2 och erbB-3, vilka alla uttrycks onormalt i olika mänskliga tumörer.

Förklaring på engelska

Retrovirus-associated DNA sequences (erbB) originally isolated from, or related to, the avian erythroblastosis virus (AEV). These genes code for the epidermal growth factor receptor (EGFR) family of receptors which is important in the control of normal cell proliferation and in the pathogenesis of human cancer. The genes include erbB-1 (GENES, ERBB-1), erbB-2 (GENES, ERBB-2), and erbB-3, all of which show abnormalities of expression in various human neoplasms.

Synonym, svenska: erbB gener; c-erbB-3 gener; erbB-3 gener

Synonym, engelska: erbB Gene; erbB Genes; c-erbB-3 Genes; Genes, c-erbB-3; c erbB 3 Genes; c-erbB-3 Gene; erbB-3 Genes; erbB 3 Genes; erbB-3 Gene

Svensk term Erbb-gener
Synonym på svenska erbB gener; c-erbB-3 gener; erbB-3 gener
Synonym på engelska erbB Gene; erbB Genes; c-erbB-3 Genes; Genes, c-erbB-3; c erbB 3 Genes; c-erbB-3 Gene; erbB-3 Genes; erbB 3 Genes; erbB-3 Gene
Engelsk term erbB Genes
MESH ID D018815

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.