Ersättning per åtgärd (Fee-for-Service Plans)

Ersättning per åtgärd

Debiteringssystem baserat på att läkare eller annan vårdgivare debiterar för varje utförd tjänst eller varje vårdtillfälle. Ett sådant ersättningssystem står i kontrast till schablonersättning med fast lön, ersättning per invånare eller enligt fastställd budget/anslagsfinansiering, där ersättningen är oberoende av vilka, och hur många, tjänster som utförs.

Förklaring på engelska

Method of charging whereby a physician or other practitioner bills for each encounter or service rendered. In addition to physicians, other health care professionals are reimbursed via this mechanism. Fee-for-service plans contrast with salary, per capita, and prepayment systems, where the payment does not change with the number of services actually used or if none are used. (From Discursive Dictionary of Health Care, 1976)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fee for Service Plans; Fee-for-Service Plan; Plan, Fee-for-Service; Plans, Fee-for-Service; Fees for Service; Fees for Services; Service, Fees for; Services, Fees for; Fee for Service; Fee for Services; Service, Fee for; Services, Fee for; Reimbursement, Fee-for-Service; Fee-for-Service Reimbursement; Fee-for-Service Reimbursements; Reimbursement, Fee for Service; Reimbursements, Fee-for-Service; Fee-for-Service, Medical; Fee for Service, Medical; Fee-for-Services, Medical; Medical Fee-for-Service; Medical Fee-for-Services

Svensk term Ersättning per åtgärd
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fee for Service Plans; Fee-for-Service Plan; Plan, Fee-for-Service; Plans, Fee-for-Service; Fees for Service; Fees for Services; Service, Fees for; Services, Fees for; Fee for Service; Fee for Services; Service, Fee for; Services, Fee for; Reimbursement, Fee-for-Service; Fee-for-Service Reimbursement; Fee-for-Service Reimbursements; Reimbursement, Fee for Service; Reimbursements, Fee-for-Service; Fee-for-Service, Medical; Fee for Service, Medical; Fee-for-Services, Medical; Medical Fee-for-Service; Medical Fee-for-Services
Engelsk term Fee-for-Service Plans
MESH ID D018588

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.