Ersättningssystem (Reimbursement Mechanisms)

Ersättningssystem

Förfaringssätt för gottgörelse eller återbetalning för tjänster eller produkter.

Förklaring på engelska

Processes or methods of reimbursement for services rendered or equipment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mechanism, Reimbursement; Mechanisms, Reimbursement; Reimbursement Mechanism

Svensk term Ersättningssystem
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mechanism, Reimbursement; Mechanisms, Reimbursement; Reimbursement Mechanism
Engelsk term Reimbursement Mechanisms
MESH ID D012051

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.