Erwinia amylovora (Erwinia amylovora)

Erwinia amylovora

En art av gramnegativa bakterier, i släktet ERWINIA, som orsakar en nekrotisk sjukdom hos växter.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria, in the genus ERWINIA, causing a necrotic disease of plants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacillus amylovorus; Bacterium amylovorus; Micrococcus amylovorus

Svensk term Erwinia amylovora
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacillus amylovorus; Bacterium amylovorus; Micrococcus amylovorus
Engelsk term Erwinia amylovora
MESH ID D044084

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.