Erysipelas hos svin (Swine Erysipelas)

Erysipelas hos svin

En akut och kronisk smittsam sjukdom hos unga grisar orsakad av Erysipelothrix insidiosa.

Förklaring på engelska

An acute and chronic contagious disease of young pigs caused by Erysipelothrix insidiosa.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Erysipelas hos svin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Swine Erysipelas
MESH ID D013554

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.