Erythrovirus (Erythrovirus)

Erythrovirus

Ett släkte inom familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae. Typarten, och den enda kända humanpatogena arten, är humant parvovirus B19.

Förklaring på engelska

A genus of the family PARVOVIRIDAE, subfamily PARVOVIRINAE, and containing the type species PARVOVIRUS B19, HUMAN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Erythroviruses; Simian parvovirus; Parvovirus, Simian

Svensk term Erythrovirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Erythroviruses; Simian parvovirus; Parvovirus, Simian
Engelsk term Erythrovirus
MESH ID D019218

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.