Erytroblastopeni (Pure red-cell aplasia)

Erytroblastopeni

Undertryckande av erytropoesen utan större bortfall i produktionen av leukocyter och blodplättar.

Förklaring på engelska

Suppression of erythropoiesis with little or no abnormality of leukocyte or platelet production.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Red Cell Aplasia, Pure; Pure Red-Cell Aplasia; Aplasia, Pure Red-Cell; Pure Red Cell Aplasia; Pure Red-Cell Aplasias; Red-Cell Aplasias, Pure; Aplasia Pure Red Cell; Erythrocyte Aplasia; Aplasia, Erythrocyte; Aplasias, Erythrocyte; Erythrocyte Aplasias

Svensk term Erytroblastopeni
Synonym på svenska
Synonym på engelska Red Cell Aplasia, Pure; Pure Red-Cell Aplasia; Aplasia, Pure Red-Cell; Pure Red Cell Aplasia; Pure Red-Cell Aplasias; Red-Cell Aplasias, Pure; Aplasia Pure Red Cell; Erythrocyte Aplasia; Aplasia, Erythrocyte; Aplasias, Erythrocyte; Erythrocyte Aplasias
Engelsk term Pure red-cell aplasia
MESH ID D012010

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.