Erytroida celler (Erythroid Cells)

Erytroida celler

Serien av celler i den röda blodkroppslinjen vid olika stadier av differentiering.

Förklaring på engelska

The series of cells in the red blood cell lineage at various stages of differentiation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cell, Erythroid; Cells, Erythroid; Erythroid Cell

Svensk term Erytroida celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cell, Erythroid; Cells, Erythroid; Erythroid Cell
Engelsk term Erythroid Cells
MESH ID D041905

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.