Escherichia coli adhesiner (Escherichia coli adhesins)

Escherichia coli adhesiner

Tunna, trådliknande proteinstrukturer, inklusive proteinbaserade kapsulära antigen, som tillåter E. coli att fästa vid ytor och har en patogenetisk roll. De har hög affinitet för olika epitelceller.

Förklaring på engelska

Thin, filamentous protein structures, including proteinaceous capsular antigens (fimbrial antigens), that mediate adhesion of E. coli to surfaces and play a role in pathogenesis. They have a high affinity for various epithelial cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Escherichia coli Adhesins; Adhesin, E coli; E coli Adhesin; Adhesin, Escherichia coli; Escherichia coli Adhesin

Svensk term Escherichia coli adhesiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Escherichia coli Adhesins; Adhesin, E coli; E coli Adhesin; Adhesin, Escherichia coli; Escherichia coli Adhesin
Engelsk term Escherichia coli adhesins
MESH ID D018830

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.