ET-flavoproteiner (Electron-Transferring Flavoproteins)

ET-flavoproteiner

Flavoproteiner som fungerar som specifika elektronacceptorer för en mängd olika DEHYDROGENASER. De deltar i överföringen av elektroner till en mängd redoxacceptorer som förekommer i andningskedjan.

Förklaring på engelska

Flavoproteins that serve as specific electron acceptors for a variety of DEHYDROGENASES. They participate in the transfer of electrons to a variety of redox acceptors that occur in the respiratory chain.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Electron Transferring Flavoproteins; Flavoproteins, Electron-Transferring; Electron-Transferring Flavoprotein; Electron Transferring Flavoprotein; Flavoprotein, Electron-Transferring; ET Flavoprotein; Flavoprotein, ET; Electron Transfer Flavoprotein; Flavoprotein, Electron Transfer; Transfer Flavoprotein, Electron

Svensk term ET-flavoproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Electron Transferring Flavoproteins; Flavoproteins, Electron-Transferring; Electron-Transferring Flavoprotein; Electron Transferring Flavoprotein; Flavoprotein, Electron-Transferring; ET Flavoprotein; Flavoprotein, ET; Electron Transfer Flavoprotein; Flavoprotein, Electron Transfer; Transfer Flavoprotein, Electron
Engelsk term Electron-Transferring Flavoproteins
MESH ID D044927

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.