Etnobotanik (Ethnobotany)

Etnobotanik

Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.

Förklaring på engelska

The study of plant lore and agricultural customs of a people. In the fields of ETHNOMEDICINE and ETHNOPHARMACOLOGY, the emphasis is on traditional medicine and the existence and medicinal uses of PLANTS and PLANT EXTRACTS and their constituents, both historically and in modern times.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Etnobotanik
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ethnobotany
MESH ID D019448

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.