Euglena longa (Euglena longa)

Euglena longa

En art av EUKARYOTER i fylum EUGLENIDA. Det är ett färglöst heterotrofiskt flagellat.

Förklaring på engelska

A species of EUKARYOTES in the phylum EUGLENIDA. It is a colorless heterotrophic flagellate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Astasia longa; Genus Astasia

Svensk term Euglena longa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Astasia longa; Genus Astasia
Engelsk term Euglena longa
MESH ID D044802

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.