Eupatorium (Eupatorium)

Eupatorium

Ett växtsläkte (flocklar) inom familjen Asteraceae. Endast arten E. cannabinum (hampflockel) förekommer i Sverige.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. Ingestion has been associated with MILK SICKNESS. The common name of thoroughwort is also used for other plants including CHROMOLAENA; Hebeclinium, and Koanophyllon.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Eupatoriums

Svensk term Eupatorium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Eupatoriums
Engelsk term Eupatorium
MESH ID D036602

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.