Evidensbaserad medicin (Evidence-Based Medicine)

Evidensbaserad medicin

Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet “bevisbaserad sjukvård” (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.

Förklaring på engelska

An approach of practicing medicine with the goal to improve and evaluate patient care. It requires the judicious integration of best research evidence with the patient’s values to make decisions about medical care. This method is to help physicians make proper diagnosis, devise best testing plan, choose best treatment and methods of disease prevention, as well as develop guidelines for large groups of patients with the same disease. (from JAMA 296 (9), 2006)

Synonym, svenska: EBM; Kunskapsbaserad medicin

Synonym, engelska: Evidence Based Medicine; Medicine, Evidence-Based; Medicine, Evidence Based

Svensk term Evidensbaserad medicin
Synonym på svenska EBM; Kunskapsbaserad medicin
Synonym på engelska Evidence Based Medicine; Medicine, Evidence-Based; Medicine, Evidence Based
Engelsk term Evidence-Based Medicine
MESH ID D019317

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.