Excitatoriska aminosyror (Excitatory Amino Acids)

Excitatoriska aminosyror

Endogena aminosyror som frisätts som excitatoriska signalsubstanser av nervceller. Glutaminsyra är den vanligaste excitatoriska signalsubstansen i hjärnan. Asparaginsyra har länge betraktats som ett excitatoriskt signalämne, men dess fulla roll som sådant är inte klarlagd.

Förklaring på engelska

Endogenous amino acids released by neurons as excitatory neurotransmitters. Glutamic acid is the most common excitatory neurotransmitter in the brain. Aspartic acid has been regarded as an excitatory transmitter for many years, but the extent of its role as a transmitter is unclear.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Excitatory Amino Acid; Acid, Excitatory Amino; Amino Acid, Excitatory; Amino Acids, Excitatory; Acids, Excitatory Amino

Svensk term Excitatoriska aminosyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Excitatory Amino Acid; Acid, Excitatory Amino; Amino Acid, Excitatory; Amino Acids, Excitatory; Acids, Excitatory Amino
Engelsk term Excitatory Amino Acids
MESH ID D018846

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.