Exodeoxiribonukleas V (Exodeoxyribonuclease V)

Exodeoxiribonukleas V

Ett ATP-beroende exodeoxiribonukleas som klyvs i antingen 5′- till 3′- eller 3′- till 5′-riktningen för att ge 5′-fosfoligonukleotider. Det finns främst i BAKTERIER.

Förklaring på engelska

An ATP-dependent exodeoxyribonuclease that cleaves in either the 5′- to 3′- or the 3′- to 5′-direction to yield 5′-phosphooligonucleotides. It is primarily found in BACTERIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: RecBCD Enzyme; RecBC Deoxyribonuclease; Deoxyribonuclease, RecBC; RecBC DNase; ATP-Dependent DNase; ATP Dependent DNase; Exonuclease V; Exodeoxyribonuclease V, beta Chain; Exodeoxyribonuclease V, gamma Chain; Exodeoxyribonuclease V, alpha Chain

Svensk term Exodeoxiribonukleas V
Synonym på svenska
Synonym på engelska RecBCD Enzyme; RecBC Deoxyribonuclease; Deoxyribonuclease, RecBC; RecBC DNase; ATP-Dependent DNase; ATP Dependent DNase; Exonuclease V; Exodeoxyribonuclease V, beta Chain; Exodeoxyribonuclease V, gamma Chain; Exodeoxyribonuclease V, alpha Chain
Engelsk term Exodeoxyribonuclease V
MESH ID D043211

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.