Experimentella strålningsskador (Experimental radiation injuries)

Experimentella strålningsskador

Experimentellt producerade skadliga effekter av joniserande eller icke-joniserande STRÅLNING hos CHORDATA-djur.

Förklaring på engelska

Experimentally produced harmful effects of ionizing or non-ionizing RADIATION in CHORDATA animals.

Synonym, svenska: Strålskador, experimentella

Synonym, engelska: Experimental Radiation Injury; Radiation Injury, Experimental; Experimental Radiation Injuries; Injuries, Experimental Radiation

Svensk term Experimentella strålningsskador
Synonym på svenska Strålskador, experimentella
Synonym på engelska Experimental Radiation Injury; Radiation Injury, Experimental; Experimental Radiation Injuries; Injuries, Experimental Radiation
Engelsk term Experimental radiation injuries
MESH ID D011833

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.