Experimentellt sarkom (Experimental Sarcoma)

Experimentellt sarkom

Experimentellt inducerade tumörer av BINDVÄV hos djur för att ge en modell för att studera humant SARKOM.

Förklaring på engelska

Experimentally induced neoplasms of CONNECTIVE TISSUE in animals to provide a model for studying human SARCOMA.

Synonym, svenska: Sarkom, experimentellt; Jensens sarkom; Engelbreth-Holm-Swarms sarkom

Synonym, engelska: Experimental Sarcomas; Sarcomas, Experimental; Experimental Sarcoma; Sarcoma, Jensen; Jensen Sarcoma; Sarcoma, Engelbreth-Holm-Swarm; Engelbreth-Holm-Swarm Sarcoma; Sarcoma, Engelbreth Holm Swarm; EHS Tumor; Tumor, EHS

Svensk term Experimentellt sarkom
Synonym på svenska Sarkom, experimentellt; Jensens sarkom; Engelbreth-Holm-Swarms sarkom
Synonym på engelska Experimental Sarcomas; Sarcomas, Experimental; Experimental Sarcoma; Sarcoma, Jensen; Jensen Sarcoma; Sarcoma, Engelbreth-Holm-Swarm; Engelbreth-Holm-Swarm Sarcoma; Sarcoma, Engelbreth Holm Swarm; EHS Tumor; Tumor, EHS
Engelsk term Experimental Sarcoma
MESH ID D012513

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.