F-boxmotiv (F-Box Motifs)

F-boxmotiv

Protein strukturella motiv som spelar en roll i proteinproteinbindning. Motiven består av cirka 50 rester. Deras namn härrör från det faktum att de hittades i cyklin F.

Förklaring på engelska

Protein structural motifs that play a role in protein-protein binding. The motifs are comprised of approximately 50 residues. Their name derives from the fact that they were found in cyclin F.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: F Box Motifs; F-Box Motif; Motif, F-Box; Motifs, F-Box

Svensk term F-boxmotiv
Synonym på svenska
Synonym på engelska F Box Motifs; F-Box Motif; Motif, F-Box; Motifs, F-Box
Engelsk term F-Box Motifs
MESH ID D044782

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.