F-boxproteiner (F-Box Proteins)

F-boxproteiner

En familj av proteiner som delar F-BOX MOTIF och är involverade i protein-proteininteraktioner. De spelar en viktig roll i processen med proteinubiquition genom att associera med en mängd olika substrat och sedan associera till SCF UBIQUITIN LIGASE-komplex. De hålls i ubiquitin-ligas-komplexet via bindning till SKP DOMAIN PROTEINER.

Förklaring på engelska

A family of proteins that share the F-BOX MOTIF and are involved in protein-protein interactions. They play an important role in the process of protein ubiquition by associating with a variety of substrates and then associating into SCF UBIQUITIN LIGASE complexes. They are held in the ubiquitin-ligase complex via binding to SKP DOMAIN PROTEINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: F Box Proteins; F-Box Protein Family; F Box Protein Family; Protein Family, F-Box; F-Box Domain Protein; Domain Protein, F-Box; F Box Domain Protein; Protein, F-Box Domain; F-Box Protein; F Box Protein; Protein, F-Box

Svensk term F-boxproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska F Box Proteins; F-Box Protein Family; F Box Protein Family; Protein Family, F-Box; F-Box Domain Protein; Domain Protein, F-Box; F Box Domain Protein; Protein, F-Box Domain; F-Box Protein; F Box Protein; Protein, F-Box
Engelsk term F-Box Proteins
MESH ID D044783

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.