Fabavirus (Fabavirus)

Fabavirus

Ett släkte av familjen Comoviridae med många arter bland dikotyledoner (tvåhjärtbladiga växter) och monokotyledoner (enhjärtbladiga växter) som värdar. Virusöverföringen sker icke-persistent med bladlöss. Typarten är “broad bean wilt virus 1”.

Förklaring på engelska

A genus of the family COMOVIRIDAE with a wide host range among dicotyledons and some monocotyledons. They are transmitted nonpersistently by aphids. The type species is broad bean wilt virus 1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fabaviruses

Svensk term Fabavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fabaviruses
Engelsk term Fabavirus
MESH ID D019181

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.