Faciliteter för avancerad omvårdnad (Skilled Nursing Facilities)

Faciliteter för avancerad omvårdnad

Utökade vårdinrättningar som tillhandahåller kvalificerad omvårdnad eller rehabiliteringstjänster för sjukhuspatienter dagligen.

Förklaring på engelska

Extended care facilities which provide skilled nursing care or rehabilitation services for inpatients on a daily basis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nursing Facilities, Skilled; Extended Care Facilities; Care Facilities, Extended; Care Facility, Extended; Extended Care Facility; Facilities, Extended Care; Facility, Extended Care; Facilities, Skilled Nursing; Facility, Skilled Nursing; Nursing Facility, Skilled; Skilled Nursing Facility

Svensk term Faciliteter för avancerad omvårdnad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nursing Facilities, Skilled; Extended Care Facilities; Care Facilities, Extended; Care Facility, Extended; Extended Care Facility; Facilities, Extended Care; Facility, Extended Care; Facilities, Skilled Nursing; Facility, Skilled Nursing; Nursing Facility, Skilled; Skilled Nursing Facility
Engelsk term Skilled Nursing Facilities
MESH ID D012866

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.