Faderns exponering (Paternal Exposure)

Faderns exponering

Exponering av hanföräldern, bland människor eller djur, för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer som kan omfatta joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga kemikalier, vilka kan påverka avkomman.

Förklaring på engelska

Exposure of the male parent, human or animal, to potentially harmful chemical, physical, or biological agents in the environment or to environmental factors that may include ionizing radiation, pathogenic organisms, or toxic chemicals that may affect offspring.

Synonym, svenska: Faderns riskexponering

Synonym, engelska: Exposure, Paternal; Exposures, Paternal; Paternal Exposures

Svensk term Faderns exponering
Synonym på svenska Faderns riskexponering
Synonym på engelska Exposure, Paternal; Exposures, Paternal; Paternal Exposures
Engelsk term Paternal Exposure
MESH ID D018812

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.