Fallots tetrad (Tetralogy of Fallot)

Fallots tetrad

En kombination av medfödda hjärtfel, bestående av 1) pulmonalstenos, 2) kammarskiljeväggsdefekter, 3) dextroposition (högersidig placering) av aortan, så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblod, och 4) hypertrofi av höger kammare.

Förklaring på engelska

A combination of congenital heart defects consisting of four key features including VENTRICULAR SEPTAL DEFECTS; PULMONARY STENOSIS; RIGHT VENTRICULAR HYPERTROPHY; and a dextro-positioned AORTA. In this condition, blood from both ventricles (oxygen-rich and oxygen-poor) is pumped into the body often causing CYANOSIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetralogy, Fallot’s; Tetralogy, Fallot; Tetralogy, Fallots; Fallot’s Tetralogy; Fallot Tetralogy; Fallots Tetralogy

Svensk term Fallots tetrad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetralogy, Fallot’s; Tetralogy, Fallot; Tetralogy, Fallots; Fallot’s Tetralogy; Fallot Tetralogy; Fallots Tetralogy
Engelsk term Tetralogy of Fallot
MESH ID D013771

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.