Fältskärer (Barber Surgeons)

Fältskärer

Barberare, som under medeltiden också kom att utföra tandläkeri och vissa former av medicinsk behandling, som t ex åderlåtning och kirurgiska ingrepp, särskilt krigskirurgi. I Sverige infördes en särskild fältskärsexamen 1669. Den avskaffades 1896.

Förklaring på engelska

In the late Middle Ages barbers who also let blood, sold unguents, pulled teeth, applied cups, and gave enemas. They generally had the right to practice surgery. By the 18th century barbers continued to practice minor surgery and dentistry and many famous surgeons acquired their skill in the shops of barbers. (From Castiglioni, A History of Medicine, 2d ed, pp402, 568, 658)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Surgeons, Barber; Barber Surgeon; Surgeon, Barber

Svensk term Fältskärer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Surgeons, Barber; Barber Surgeon; Surgeon, Barber
Engelsk term Barber Surgeons
MESH ID D019024

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.