Färgdopplerekokardiografi (Color doppler echocardiography)

Färgdopplerekokardiografi

Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.

Förklaring på engelska

Echocardiography applying the Doppler effect, with the superposition of flow information as colors on a gray scale in a real-time image.

Synonym, svenska: Dopplerekokardiografi, färg; Ekokardiografi, Doppler, färg

Synonym, engelska: Echocardiography, Doppler Color; Color Doppler Echocardiography; Doppler Echocardiography, Color; Color Echocardiography, Doppler; Color Flow Echocardiography; Color Flow Echocardiographies; Echocardiographies, Color Flow; Flow Echocardiographies, Color; Flow Echocardiography, Color; Echocardiography, Color Flow; Doppler Color Echocardiography; Echocardiography, Color Doppler

Svensk term Färgdopplerekokardiografi
Synonym på svenska Dopplerekokardiografi, färg; Ekokardiografi, Doppler, färg
Synonym på engelska Echocardiography, Doppler Color; Color Doppler Echocardiography; Doppler Echocardiography, Color; Color Echocardiography, Doppler; Color Flow Echocardiography; Color Flow Echocardiographies; Echocardiographies, Color Flow; Flow Echocardiographies, Color; Flow Echocardiography, Color; Echocardiography, Color Flow; Doppler Color Echocardiography; Echocardiography, Color Doppler
Engelsk term Color doppler echocardiography
MESH ID D018618

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.