Färgning och märkning (Staining and Labeling)

Färgning och märkning

Märkning av biologiskt material med en färg eller annan reagens i syfte att identifiera och kvantifiera vävnadsdelar, celler eller deras extrakt.

Förklaring på engelska

The marking of biological material with a dye or other reagent for the purpose of identifying and quantitating components of tissues, cells or their extracts.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Labeling and Staining; Staining; Stainings; Histological Labeling; Histological Labelings; Labeling, Histological; Labelings, Histological

Svensk term Färgning och märkning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Labeling and Staining; Staining; Stainings; Histological Labeling; Histological Labelings; Labeling, Histological; Labelings, Histological
Engelsk term Staining and Labeling
MESH ID D013194

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.