Farmaceutisk teknologi (Pharmaceutical Technology)

Farmaceutisk teknologi

Tillämpning av teknologisk kunskap i farmaci, farmakologi och i läkemedelsindustrin. Hit hör metoder, teknik och instrumentering för framställning, sammansättning, dispensering, paketering och lagring av läkemedel och andra preparat för diagnostiskt och analytiskt bruk, och för behandling av patienter.

Förklaring på engelska

The application of scientific knowledge or technology to pharmacy and the pharmaceutical industry. It includes methods, techniques, and instrumentation in the manufacture, preparation, compounding, dispensing, packaging, and storing of drugs and other preparations used in diagnostic and determinative procedures, and in the treatment of patients.

Synonym, svenska: Farmaceutisk teknik

Synonym, engelska: Technology, Pharmaceutic; Technology, Pharmacy; Pharmaceutic Technology; Pharmaceutical Technology; Pharmacy Technology

Svensk term Farmaceutisk teknologi
Synonym på svenska Farmaceutisk teknik
Synonym på engelska Technology, Pharmaceutic; Technology, Pharmacy; Pharmaceutic Technology; Pharmaceutical Technology; Pharmacy Technology
Engelsk term Pharmaceutical Technology
MESH ID D013678

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.