Farmaceutiska sällskap (Pharmaceutical Societies)

Farmaceutiska sällskap

Sammanslutningar eller föreningar för farmaceuter.

Förklaring på engelska

Societies whose membership is limited to pharmacists.

Synonym, svenska: Farmaceutiska föreningar

Synonym, engelska: Pharmaceutic Society; Pharmaceutical Societies; Pharmaceutical Society; Society, Pharmacy; Pharmacy Society; Societies, Pharmaceutic; Societies, Pharmacy; Society, Pharmaceutic; Society, Pharmaceutical; Pharmaceutic Societies; Pharmacy Societies

Svensk term Farmaceutiska sällskap
Synonym på svenska Farmaceutiska föreningar
Synonym på engelska Pharmaceutic Society; Pharmaceutical Societies; Pharmaceutical Society; Society, Pharmacy; Pharmacy Society; Societies, Pharmaceutic; Societies, Pharmacy; Society, Pharmaceutic; Society, Pharmaceutical; Pharmaceutic Societies; Pharmacy Societies
Engelsk term Pharmaceutical Societies
MESH ID D012957

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.