Farmakopé [Publikationstyp] (Pharmacopoeia)

Farmakopé [Publikationstyp]

Auktoritativa förteckningar över läkemedel och preparat, beskrivningar av dem, formulering, analytisk sammansättning, fysikaliska konstanter, viktigaste kemiska identifieringsegenskaper, standardvärden för styrka, renhet och dosering, kemiska bestämningstest osv. De utgör standardverk.

Förklaring på engelska

Authoritative work containing lists of drugs and preparations, their description, formulation, analytic composition, main chemical properties, standards for strength, purity, and dosage, chemical tests for determining identity, etc. They have the status of a standard.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pharmacopoeias

Svensk term Farmakopé [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pharmacopoeias
Engelsk term Pharmacopoeia
MESH ID D019539

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.