fas-receptor (fas Receptor)

fas-receptor

Differentieringsantigener på ett flertal cellstammar, inklusive lymfoida och lymfoblastoida. Deras primära uppgift är att reglera perifera immunsvar, vilket åstadkoms genom att apoptos sätts igång.

Förklaring på engelska

A tumor necrosis factor receptor subtype found in a variety of tissues and on activated LYMPHOCYTES. It has specificity for FAS LIGAND and plays a role in regulation of peripheral immune responses and APOPTOSIS. Multiple isoforms of the protein exist due to multiple ALTERNATIVE SPLICING. The activated receptor signals via a conserved death domain that associates with specific TNF RECEPTOR-ASSOCIATED FACTORS in the CYTOPLASM. Mutations in the CD95 gene are associated with cases of autoimmune lymphoproliferative syndrome.

Synonym, svenska: CD95-antigener; fas-antigen

Synonym, engelska: Receptor, fas; fas Antigen; fas Antigens; APO-1 Antigen; APO 1 Antigen; CD95 Antigen; TNFRSF6 Receptor; Receptor, TNFRSF6; Antigens, CD95; Receptors, fas; fas Receptors; Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 6; Fas Cell Surface Death Receptor; CD95 Antigens

Svensk term fas-receptor
Synonym på svenska CD95-antigener; fas-antigen
Synonym på engelska Receptor, fas; fas Antigen; fas Antigens; APO-1 Antigen; APO 1 Antigen; CD95 Antigen; TNFRSF6 Receptor; Receptor, TNFRSF6; Antigens, CD95; Receptors, fas; fas Receptors; Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 6; Fas Cell Surface Death Receptor; CD95 Antigens
Engelsk term fas Receptor
MESH ID D019014

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.