Fästingöverförd rickettsios (Scrub Typhus)

Fästingöverförd rickettsios

En akut infektionssjukdom orsakad av ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI. Det är begränsat till östra och sydöstra Asien, Indien, norra Australien, och de intilliggande öar. Egenskaper inkluderar bildandet av en primär kutan lesion vid platsen för bett av en infekterad mite, feber som varar ungefär två veckor och ett makulopapulärt utslag.

Förklaring på engelska

An acute infectious disease caused by ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI. It is limited to eastern and southeastern Asia, India, northern Australia, and the adjacent islands. Characteristics include the formation of a primary cutaneous lesion at the site of the bite of an infected mite, fever lasting about two weeks, and a maculopapular rash.

Synonym, svenska: Tsutsugamushifeber; Tsutsugamushis sjukdom

Synonym, engelska: Tsutsugamushi Fever; Fever, Tsutsugamushi; Fevers, Tsutsugamushi; Tsutsugamushi Fevers; Tsutsugamushi Disease; Disease, Tsutsugamushi; Diseases, Tsutsugamushi; Tsutsugamushi Diseases; Orientia tsutsugamushi Infection; Infection, Orientia tsutsugamushi; Infections, Orientia tsutsugamushi; Orientia tsutsugamushi Infections; Typhus, Scrub

Svensk term Fästingöverförd rickettsios
Synonym på svenska Tsutsugamushifeber; Tsutsugamushis sjukdom
Synonym på engelska Tsutsugamushi Fever; Fever, Tsutsugamushi; Fevers, Tsutsugamushi; Tsutsugamushi Fevers; Tsutsugamushi Disease; Disease, Tsutsugamushi; Diseases, Tsutsugamushi; Tsutsugamushi Diseases; Orientia tsutsugamushi Infection; Infection, Orientia tsutsugamushi; Infections, Orientia tsutsugamushi; Orientia tsutsugamushi Infections; Typhus, Scrub
Engelsk term Scrub Typhus
MESH ID D012612

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.