Fattighus (Almshouses)

Fattighus

Också kallade fattigstugor. Hem för äldre, medelslösa personer. En fattigvårdsform som i Sverige tillkom genom 1734 års allmänna lag och fortlevde fram till 1918, då lagen om socialhjälp ålade kommunerna att inrätta ålderdomshem.

Förklaring på engelska

Privately endowed or publicly funded institutions receiving and supporting the aged or infirm poor. They sometimes functioned as centers of health care before the establishment of formal hospitals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Almshouse

Svensk term Fattighus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Almshouse
Engelsk term Almshouses
MESH ID D019022

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.