Feminism (Feminism)

Feminism

En rörelse för kvinnors lika rättigheter i samhället. Från att på 1890-talet ha lanserats som benämning på kvinnosakskampen har feminismen utvecklats till en rörelse för politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan könen.

Förklaring på engelska

The theory of the political, economic, and social equality of the sexes and organized activity on behalf of women’s rights and interests. (Webster New Collegiate Dictionary, 1981)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Feminist Ethics; Ethics, Feminist

Svensk term Feminism
Synonym på svenska
Synonym på engelska Feminist Ethics; Ethics, Feminist
Engelsk term Feminism
MESH ID D019513

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.