Femlingar (Quintuplets)

Femlingar

Fem individer härledda från fem FOSTER som befruktades vid eller ungefär tid, utvecklades i LIVMODERN samtidigt, och född till samma mamma.

Förklaring på engelska

Five individuals derived from five FETUSES that were fertilized at or about the same time, developed in the UTERUS simultaneously, and born to the same mother.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Quintuplet

Svensk term Femlingar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Quintuplet
Engelsk term Quintuplets
MESH ID D011811

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.