Fenalener (Phenalenes)

Fenalener

En grupp AROMATISKA KOLVÄTEN som har tre ringar sammanfogade som en triad runt en enda kolatom så att alla tre är sammanfogade, i motsats till ett linjärt arrangemang (ANTRACENES) eller vinkelarrangemang (FENANTRENER).

Förklaring på engelska

A group of AROMATIC HYDROCARBONS that have three rings joined as a triad around a single carbon atom so all three are conjoined, in contrast to a linear arrangement (ANTHRACENES) or angular arrangement (PHENANTHRENES).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phenylphenalenones; Oxabenzochrysenones

Svensk term Fenalener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phenylphenalenones; Oxabenzochrysenones
Engelsk term Phenalenes
MESH ID D043803

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.