Fenoldopam (Fenoldopam)

Fenoldopam

En dopamin D1-receptoragonist som används mot högt blodtryck. Medlet sänker blodtrycket genom sin vidgande verkan på arteriolerna.

Förklaring på engelska

A dopamine D1 receptor agonist that is used as an antihypertensive agent. It lowers blood pressure through arteriolar vasodilation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fenoldopam Hydrobromide; Hydrobromide, Fenoldopam; SK&F-82526; SK&F 82526; SK&F82526; SKF-82526; SKF 82526; SKF82526; SKF-82526J; SKF 82526J; SKF82526J; SK&F-82526J; SK&F 82526J; SK&F82526J; Corlopam; Fenoldopam Mesylate

Svensk term Fenoldopam
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fenoldopam Hydrobromide; Hydrobromide, Fenoldopam; SK&F-82526; SK&F 82526; SK&F82526; SKF-82526; SKF 82526; SKF82526; SKF-82526J; SKF 82526J; SKF82526J; SK&F-82526J; SK&F 82526J; SK&F82526J; Corlopam; Fenoldopam Mesylate
Engelsk term Fenoldopam
MESH ID D018818

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.