Fettreducerad kost (Fat-Restricted Diet)

Fettreducerad kost

En diet som innehåller begränsade mängder fett, där mindre än 30% av kalorierna utgörs av det totala fettinnehållet och mindre än 10% av mättat fett. Sådan diet används t ex för hyperlipidemikontroll.

Förklaring på engelska

A diet that contains limited amounts of fat with less than 30% of calories from all fats and less than 10% from saturated fat. Such a diet is used in control of HYPERLIPIDEMIAS. (From Bondy et al, Metabolic Control and Disease, 8th ed, pp468-70; Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska: Fettfattig kost; Fettsnål kost; Lågfettkost; Fettfri kost

Synonym, engelska: Diet, Fat Restricted; Fat-Restricted Diet; Diets, Fat-Restricted; Fat Restricted Diet; Fat-Restricted Diets; Diet, Low-Fat; Diet, Low Fat; Diets, Low-Fat; Low-Fat Diet; Low-Fat Diets; Diet, Fat-Free; Diet, Fat Free; Diets, Fat-Free; Fat-Free Diet; Fat-Free Diets

Svensk term Fettreducerad kost
Synonym på svenska Fettfattig kost; Fettsnål kost; Lågfettkost; Fettfri kost
Synonym på engelska Diet, Fat Restricted; Fat-Restricted Diet; Diets, Fat-Restricted; Fat Restricted Diet; Fat-Restricted Diets; Diet, Low-Fat; Diet, Low Fat; Diets, Low-Fat; Low-Fat Diet; Low-Fat Diets; Diet, Fat-Free; Diet, Fat Free; Diets, Fat-Free; Fat-Free Diet; Fat-Free Diets
Engelsk term Fat-Restricted Diet
MESH ID D018752

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.