Fettsyradesaturaser (Fatty Acid Desaturases)

Fettsyradesaturaser

En familj av enzymer som katalyserar de stereoselektiva, regioselektiva, eller kemoselektiva syn-dehydrogeneringsreaktionerna. De fungerar genom en mekanism som är kopplad direkt till reduktion av molekylärt syre.

Förklaring på engelska

A family of enzymes that catalyze the stereoselective, regioselective, or chemoselective syn-dehydrogenation reactions. They function by a mechanism that is linked directly to reduction of molecular OXYGEN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Desaturases, Fatty Acid; Fatty Acid Desaturating Enzymes; Fatty Acid Desaturase; Acid Desaturase, Fatty; Desaturase, Fatty Acid; Acyl CoA Desaturases; Enoyl CoA Reductase; CoA Reductase, Enoyl; Reductase, Enoyl CoA; Enoyl CoA Reductases; Reductases, Enoyl CoA; Acyl CoA Desaturase; CoA Desaturase, Acyl; Desaturase, Acyl CoA

Svensk term Fettsyradesaturaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Desaturases, Fatty Acid; Fatty Acid Desaturating Enzymes; Fatty Acid Desaturase; Acid Desaturase, Fatty; Desaturase, Fatty Acid; Acyl CoA Desaturases; Enoyl CoA Reductase; CoA Reductase, Enoyl; Reductase, Enoyl CoA; Enoyl CoA Reductases; Reductases, Enoyl CoA; Acyl CoA Desaturase; CoA Desaturase, Acyl; Desaturase, Acyl CoA
Engelsk term Fatty Acid Desaturases
MESH ID D044943

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.