Fibrinogenreceptorer (Fibrinogen Receptors)

Fibrinogenreceptorer

Receptorer som binder fibrinogen genom distinkta limsekvenser på fibrinogenmolekylen. Även om MACROPHAGE-1-ANTIGEN anses vara en viktig signalmolekyl för fibrinogeninteraktion, har en mängd integriner från alla tre stora familjer (beta1, beta2 och beta3) visat sig binda fibrinogen.

Förklaring på engelska

Receptors that bind FIBRINOGEN through distinct adhesive sequences on the fibrinogen molecule. Although MACROPHAGE-1 ANTIGEN is considered an important signaling molecule for fibrinogen interaction, a variety of INTEGRINS from all three major families, (beta1, beta2, and beta3) have been shown to bind fibrinogen.

Synonym, svenska: Receptorer, fibrinogen

Synonym, engelska: Fibrinogen Receptors; Fibrinogen Receptor; Receptor, Fibrinogen

Svensk term Fibrinogenreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, fibrinogen
Synonym på engelska Fibrinogen Receptors; Fibrinogen Receptor; Receptor, Fibrinogen
Engelsk term Fibrinogen Receptors
MESH ID D039341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.