Filovirusinfektioner (Filoviridae Infections)

Filovirusinfektioner

Infektioner orsakade av virus av familjen Filoviridae. Hos människor yttrar sig infektionerna som ett flertal kliniskt likartade blödarfebrar, men den egentliga, naturliga värden är okänd.

Förklaring på engelska

Infections with viruses of the family FILOVIRIDAE. The infections in humans consist of a variety of clinically similar viral hemorrhagic fevers but the natural reservoir host is unknown.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Filoviridae Infection; Infection, Filoviridae; Infections, Filoviridae; Filovirus Infections; Filovirus Infection; Infection, Filovirus

Svensk term Filovirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Filoviridae Infection; Infection, Filoviridae; Infections, Filoviridae; Filovirus Infections; Filovirus Infection; Infection, Filovirus
Engelsk term Filoviridae Infections
MESH ID D018702

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.