Finnålsbiopsi (Fine-Needle Biopsy)

Finnålsbiopsi

Använda fina nålar (finare än 22-gauge) för att avlägsna vävnads- eller vätskeprover från den levande kroppen för undersökning i patologilaboratoriet och för sjukdomsdiagnos.

Förklaring på engelska

Using fine needles (finer than 22-gauge) to remove tissue or fluid specimens from the living body for examination in the pathology laboratory and for disease diagnosis.

Synonym, svenska: Finnålsaspiration

Synonym, engelska: Biopsies, Fine-Needle; Biopsy, Fine Needle; Fine-Needle Biopsies; Fine-Needle Biopsy; Fine Needle Biopsy; Biopsies, Fine Needle; Fine Needle Biopsies; Needle Biopsies, Fine; Needle Biopsy, Fine; Aspiration Biopsy, Fine-Needle; Aspiration Biopsies, Fine-Needle; Aspiration Biopsy, Fine Needle; Biopsies, Fine-Needle Aspiration; Biopsy, Fine-Needle Aspiration; Fine-Needle Aspiration Biopsies; Fine-Needle Aspiration Biopsy; Fine-Needle Aspiration; Aspiration, Fine-Needle; Aspirations, Fine-Needle; Fine Needle Aspiration; Fine-Needle Aspirations

Svensk term Finnålsbiopsi
Synonym på svenska Finnålsaspiration
Synonym på engelska Biopsies, Fine-Needle; Biopsy, Fine Needle; Fine-Needle Biopsies; Fine-Needle Biopsy; Fine Needle Biopsy; Biopsies, Fine Needle; Fine Needle Biopsies; Needle Biopsies, Fine; Needle Biopsy, Fine; Aspiration Biopsy, Fine-Needle; Aspiration Biopsies, Fine-Needle; Aspiration Biopsy, Fine Needle; Biopsies, Fine-Needle Aspiration; Biopsy, Fine-Needle Aspiration; Fine-Needle Aspiration Biopsies; Fine-Needle Aspiration Biopsy; Fine-Needle Aspiration; Aspiration, Fine-Needle; Aspirations, Fine-Needle; Fine Needle Aspiration; Fine-Needle Aspirations
Engelsk term Fine-Needle Biopsy
MESH ID D044963

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.