Fistulerande ingrepp (Filtering Surgery)

Fistulerande ingrepp

Ett kirurgiskt ingrepp som används för behandling av glaukom, och som innebär anläggande av en öppning för genomströmning av vätska från den främre kammaren till en blåsa under bindhinnan, varvid trycket i ögat minskas.

Förklaring på engelska

A surgical procedure used in treatment of glaucoma in which an opening is created through which aqueous fluid may pass from the anterior chamber into a sac created beneath the conjunctiva, thus lowering the pressure within the eye. (Hoffman, Pocket Glossary of Ophthalmologic Terminology, 1989)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Surgery, Filtration; Filtration Surgery; Surgery, Filtering

Svensk term Fistulerande ingrepp
Synonym på svenska
Synonym på engelska Surgery, Filtration; Filtration Surgery; Surgery, Filtering
Engelsk term Filtering Surgery
MESH ID D018463

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.