Flap-endonukleaser (Flap Endonucleases)

Flap-endonukleaser

Endonukleaser som tar bort 5′ DNA-sekvenser från en DNA-struktur som kallas en DNA-klaff. DNA-klaffstrukturen förekommer i dubbelsträngat DNA innehållande en enkelsträngad paus där 5′-delen av nedströms strängen är för lång och överlappar 3′ änden av uppströms strängen. Klaffendonukleaser klyver nedströms strängen av överlappningsklaffstrukturen exakt efter den första basparade nukleotiden, skapa ett ligerbart nick.

Förklaring på engelska

Endonucleases that remove 5′ DNA sequences from a DNA structure called a DNA flap. The DNA flap structure occurs in double-stranded DNA containing a single-stranded break where the 5′ portion of the downstream strand is too long and overlaps the 3′ end of the upstream strand. Flap endonucleases cleave the downstream strand of the overlap flap structure precisely after the first base-paired nucleotide, creating a ligatable nick.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endonucleases, Flap; Flap Endonuclease; Endonuclease, Flap; Flap Endonuclease-1; Endonuclease-1, Flap; Flap Endonuclease 1; RTH-1 Nuclease; Nuclease, RTH-1; RTH 1 Nuclease; RAD2 Homolog-1 Nuclease; RAD2 Homolog 1 Nuclease; FEN-1; Fen1 Protein

Svensk term Flap-endonukleaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endonucleases, Flap; Flap Endonuclease; Endonuclease, Flap; Flap Endonuclease-1; Endonuclease-1, Flap; Flap Endonuclease 1; RTH-1 Nuclease; Nuclease, RTH-1; RTH 1 Nuclease; RAD2 Homolog-1 Nuclease; RAD2 Homolog 1 Nuclease; FEN-1; Fen1 Protein
Engelsk term Flap Endonucleases
MESH ID D045585

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.