Flaveria (Flaveria)

Flaveria

Ett växtsläkte inom familjen Asteraceae som används för molekylärgenetiska studier i växtfysiologi och växtutveckling.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE that is used for experiments in molecular genetic studies in plant physiology and development.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Flaverias

Svensk term Flaveria
Synonym på svenska
Synonym på engelska Flaverias
Engelsk term Flaveria
MESH ID D037142

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.