Flerspråkighet (Multilingualism)

Flerspråkighet

Förmågan att tala, läsa eller skriva flera språk med viss lätthet. Tvåspråkighet är den vanligaste formen.

Förklaring på engelska

The ability to speak, read, or write several languages or many languages with some facility. Bilingualism is the most common form. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bilingualism

Svensk term Flerspråkighet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bilingualism
Engelsk term Multilingualism
MESH ID D019303

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.