Flexibacter (Flexibacter)

Flexibacter

Ett släkte av gramnegativa, kemoorganotrofa bakterier i familj CYTOPHAGACEAE. I vissa arter finns en cyklisk förändring i cellmorfologi.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, chemoorganotrophic bacteria in the family CYTOPHAGACEAE. In some species there is a cyclic change in cell morphology.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Flexibacter
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Flexibacter
MESH ID D045248

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.