Floder (Rivers)

Floder

Stora naturliga strömmar av färskvatten bildas av konvergerande bifloder och som tömmer i en vattenkropp (sjö eller hav).

Förklaring på engelska

Large natural streams of FRESH WATER formed by converging tributaries and which empty into a body of water (lake or ocean).

Synonym, svenska: Älvar; Strömmar

Synonym, engelska: River; Streams; Stream

Svensk term Floder
Synonym på svenska Älvar; Strömmar
Synonym på engelska River; Streams; Stream
Engelsk term Rivers
MESH ID D045483

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.